Tysnesfest 2021

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Tysnesfest 2021! Eit eventyr utan like med eit hav av store norske og utanlandske artistar! 

Her er aftermiovie frå TF19:

NB: Det blir både filma og fotografert under arrangementa til Tysnesfest. 

Restriksjoner

NB!
På alle arrangement der det serveras alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning. På Gjerstad Arena går born til og med 12 år gratis. Hugs gyldig legitimasjon! Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett.

Ansvarsfraskrivelse

Programendringar kan hende. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil
ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.
Retten til å krevje arrangøren for refusjon bortfell dersom arrangementet heilt eller delvis rammast av ein Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure menes årsaker som er utenfor Tysnesfest sin kontroll som arrangøren eller rimeligvis ikkje kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgene av, eksempelvis, og ikkje uttømmande: krig, opptøyer, terrorisme, større sjuktdomsutbrudd, brann, flom, streik, vær, nasjonale sikkerhetspålegg eller instrukser fra nasjonale eller lokale myndigheter.