Tysnesfest 2019

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Tysnesfest 2019! Tysnesfest er ein å stå fram som ein familiefestival med hovudvekt på populærmusikk, men me skal samstundes supplera med mindre innslag, som sikrar ein heilskap i programmet og treff breidda i publikum. Velkommen til Tysnes!
Aftermovien frå 2018 er ikkje klar endo, men her kan du sjå ein frå 2017:


Restriksjoner

NB!
På alle arrangement der det serveras alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning. På Gjerstad Arena går born til og med 12 år gratis. Hugs gyldig legitimasjon! Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.