Tysnesfest 2018

Arrangementsinformasjon

Tysnesfest 2017 vart eit eventyr utan like med publikumsrekord på heile 32 233. og no inviterer me til den 12. versjonen av den kanskje finaste festivalen i nasjonen. Me ynskjer å stå fram som ein familiefestival med hovudvekt på populærmusikk, men me skal samstundes supplera med mindre innslag, som sikrar ein heilskap i programmet og treff breidda i publikum. Velkommen til Tysnes!
Sjå aftermovie frå festivalen i 2017:

tysnes
tysnesfest
festival
sommer
2018

Restriksjoner

NB!
På alle arrangement der det serveras alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning. Det vil seie at alle under 18 må ha med seg enten ein forelder eller ein verge over 30 år. Vergeskjema finner du på vår nettside. På Gjerstad Arena går born til og med 12 år gratis. Hugs gyldig legitimasjon! Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billettar vert ikkje refundert.