Tysnesfest 2017

EVENT INFORMATION

Tysnesfest for 11. gang!  Me ynskjer å stå fram som ein familiefestival med hovudvekt på populærmusikk. Me ynskjer samstundes å supplera med mindre innslag, som sikrar ein heilskap i programmet og treff breidda i publikum. Velkommen til Tysnes!

Sjå vår aftermovie frå det fantastiske 10 års jubileumet vårt i 2016 her:

tysnes
tysnesfest
festival
sommer
2017

Restrictions

NB!
På alle arrangement der det serveras alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning. Det vil seie at alle under 18 må ha med seg enten ein forelder eller ein verge over 25 år. Vergeskjema finner du på vår nettside. På Gjerstad Arena går born til og med 12 år gratis. Hugs gyldig legitimasjon! Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett.

Waiver

Kjøpte billettar vert ikkje refunderte