Tysnesfest 2020

EVENT INFORMATION

Velkommen til Tysnes og velkommen til Tysnesfest 2020! 


Restrictions

NB!
På alle arrangement der det serveras alkohol er det 18 års aldersgrense med vergeordning. På Gjerstad Arena går born til og med 12 år gratis. Hugs gyldig legitimasjon! Ledsager med ledsagerbevis gratis uten billett.

Waiver

Programendringar kan hende. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil
ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.